Het project After Life is een onderzoek naar het spanningsveld tussen leven en dood, waarbij mijn eigen herinneringen en verbeeldingen het beginpunt zijn. Mijn eerste confrontatie met de dood gebeurde toen ik ongeveer zes jaar oud was. Ik keek naar een aflevering van Tom & Jerry, waarbij Tom in het vagevuur viel. Die avond kon ik niet slapen. Ik bleef denken 'hoe kan het dat ik nu kan nadenken over wat er gebeurd nadat ik ben overleden en waarom zou ik dat dan niet meer kunnen?'. Deze herinnering heeft veel indruk op mij gemaakt en dat is meteen de reden waarom ik dit project ben gestart. 

Using Format